Gardentasuna kontsumitzaileari zuzendutako komunikazioaren elementu gisa

Produktuaren Ingurumen-adierazpenetik Ingurumen-aztarnara